Natural stone umbrella stand 40cm (716) – StoneBase