Natural stone umbrella stand 40cm (715) – StoneBase