NATURAL STONE UMBRELLA STAND 40cm (717) – StoneBase