Natural stone umbrella stand 40cm (717) – StoneBase