NATURAL STONE UMBRELLA STAND 40cm (718) – StoneBase