Natural stone umbrella stand 40cm (718) – StoneBase