Natural stone umbrella stand 40cm (721) – StoneBase