Natural stone umbrella stand 40cm (722) – StoneBase