Natural stone umbrella stand 40cm (723) – StoneBase