Natural stone umbrella stand 40cm (726) – StoneBase